THIS IS BERNTZONBYLUND

BerntzonBylund is a highly result-focused strategic advertising agency. We take a long-term brand perspective in everything we do, so every initiative strengthens or builds a position, while simultaneously generating results. Our projects integrate visual identity, tonality, creativity and messaging, as well as specific activities, so that they work powerfully together. Our work is channel and platform independent. What we always focus on is the end-target group. One of our key strengths is our ability to work throughout an entire process from analysis and strategic development to implementation. We have a hypothesis-driven and iterative approach, and we are able to quickly adapt from strategy to activity and refine and develop concepts and ideas. We have our own production department, as well as film production and web production studios in-house: everything to ensure outstanding service and effective project management. Together with our sister agencies, Mindmakers PR, Socialminds and Wonderland Event, our team is 32 strong. Today, we work with a large number of clients in Sweden, the rest of the Nordics, and further afield. We have extensive experience from a wide variety of sectors and projects for, among others: Burger King, Sandvik Mining, Rejlers Ingenjörer, Schibsted Media Group etc.

WE DEVELOP BRAND CONCEPTS THAT DELIVER RESULTS

We know that strong brands and effective communication make a difference – a big difference. They can change perceptions, increase sales and create stronger internal cultures within organisations. To succeed, you have to be honest and define the challenges you face. We attach great importance to planning and the insights of target groups. When we’re happy with what needs to be done, we have an extensive toolbox from which we can create the best possible mix of activities for a given project, and throughout an entire project process, from brand strategy, visual identity, conceptualisation to campaigns online, on TV, social media and PR.

AGENCY OF THE YEAR

BerntzonBylund has been ranked as one of Swedens top-agencies for a number of years. And the last two years we have won. Agency of the Year is based on interviews with swedish Marketing directors who are asked to rate a number of ciriterias, such as strategic skills, creativity, service, pricing etc. The survey is handled by analyze company Regi in cooperation with swedish daily business magazine Dagends Industri.

Our rankings:

2016/17: 2nd place (category 15-25 MSEK)
2015: Winner (category 15-25 MSEK)
2014: Winner (category 15-25 MSEK)
2013: 4th place (category 25-50 MSEK)
2012: 2nd place (category 15-25 MSEK)
2010: 4th place (category 8-14 MSEK)

(Categories are based on agency fees)

DET HÄR ÄR BERNTZONBYLUND

BerntzonBylund är en strategisk reklambyrå med ett mycket starkt resultatfokus. Det innebär att vi har ett långsiktigt varumärkesperspektiv i allt vi gör, där varje insats ska förstärka eller bygga en position, samtidigt som den skapar effekt. I våra uppdrag integrerar vi visuell identitet, tonalitet, kreativitet, budskap och aktiviteter så att de samverkar och ger kraft. Vårt arbete är kanal- och plattformsoberoende. I stället är det slutkunden som står i fokus. Vår styrka är att vi jobbar hela vägen från analys och strategi till genomförande. Vi har en hypotesdriven process och ett iterativt arbetssätt, vi kan snabbt omvandla strategi till aktivitet och förfina och utveckla koncept och idéer. Vi har egen produktionsavdelning, filmproduktion och webbproduktion. Allt för att kunna hålla en hög servicenivå och effektiva projekt. Tillsammans med våra systerbyråer Mindmakers PR, Socialminds och Wonderland Event är vi 32 personer.

VI UTVECKLAR VARUMÄRKESKONCEPT SOM GER RESULTAT

Vi vet att starka varumärken och bra kommunikation gör skillnad. Stor skillnad. Den kan ändra uppfattningar, öka försäljning och skapa starkare internkultur. För att lyckas med det så måste man se sanningen i vitögat och definiera utmaningen. Vi fäster stor vikt vid planningarbete och insikter kring målgrupper. När vi har klart för oss vilka insatser som behövs har vi en bred verktygslåda att ösa ur och kan skapa den optimala mixen av insatser. Hela vägen från varumärkesstrategi, visuell identitet, konceptualisering till kampanjer online, i TV, sociala medier och PR.

ÅRETS BYRÅ

I februari utsågs vi för andra året i rad till Årets Byrå! Tävlingen arrangeras av REGI i samarbete med Dagens Industri och det är byråernas kunder som säger sitt och betygsätter byråerna. Vi är därför enormt stolta över denna utnämning som vi ser som ett kvitto på att våra ambitioner att förstå kundens affär, ha kreativ höjd, hög leveranssäkerhet och prisvärdhet har lyckats. Det är nämligen några av de kriterier som bedöms.


Visa större karta
berntzonbylund
Birger Jarlsgatan 37
111 45 Stockholm
Tel: +46 8 410 067 00