• smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt,
  • smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt,
  • smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt,
  • smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt, smart, underhållande, snyggt,

Vi drivs av att skapa möjligheter och lösa problem genom idéer, koncept, och affärsutveckling, hela vägen från analys och planning till produktion och genomförande.

1.

360-kampanjer.

Ett reklam- och varumärkesarbete får bäst effekt om man låter 4-8 kanaler samverka. Därför har vi byggt ett erbjudande och en kompetens kring en bredd av kanaler och vi vet hur man får dem att samverka. Allt vi gör utgår från en gemensam strategi och ett gemensamt kreativt koncept – sen skräddarsyr vi det mot alla kanaler såsom, TV-reklam, Online Video, utomhusreklam, bannerannonser, paid social, organisk social, point-of-sales POS och PR-aktiviteter.

För att ha full kontroll på hela kedjan är vi också djupt involverade i mediaplaneringen och vi jobbar nära våra uppdragsgivares mediabyråer. Dessutom sköker vi all produktion själva i vår studio med designers, formgivare, originalare, fotografer och filmfotografer.

2.

Varumärkesstrategi.

För oss är arbetet med att utveckla en varumärkesstrategi detsamma som att skriva en karta för en varumärkesresa. Vi vill förflytta varumärket från punkt A till punkt B och förbättra KPI:er som kännedom, spontan kännedom, gillande, valbarhet – consideration, förstahandsval – preference, rekomenndation – NPS, marknadsandelar och finansiellt resultat.


När vi tar fram en varumärkesstrategi gör vi en nulägesanalys av varumärket. Vi gör därefter en omvärlds och konkurrensanalys. Och vi letar efter vilken kommunikation, design, tonalitet, och vilka kreativa lösningar, som kan hjälpa ett varumärke fram till en ny och starkare position.

3.

Varumärkesdesign.

Vi arbetar med att ta fram helt nya varumärken och med att utveckla och förfina befintliga varumärken genom re-design. Detta arbete börjar med en nulägesanalys av varumärket. Vi gör därefter en omvärlds och konkurrensanalys.

Därefter utforskar vi minst tre möjliga väger framåt med ny positionering, uttryck och design

4.

Designkoncept.

5.

Reklamkampanjer.

När vi tar fram en reklamkampanj börjar vi med att definiera en brief tillsammans med våra kunder. När vi arbetar fram våra förslag gör vi det i en iterativ process med våra kunder där vi alltid utgår från minst tre möjliga vägar och koncept.

6.

PR-strategi.

Varje PR-strategi är unik. Den handlar om att skapa en strategisk grund för hur vi ska hjälpa ett företag, ett varumärke eller en talesperson att bygga rätt bild hos omvärlden genom ett långsiktigt PR-arbetet. När vi utvecklar en ny strategi sker det alltid i nära samarbete med våra uppdragsgivare och ofta deras ledning. Det är en omsorgsfull process där vi driver arbetet och utmanar med idéer och förslag. Strategin växer fram i en iterativ process.

7.

PR-kampanjer och aktiviteter.

När vi tar fram en PR-kampanj eller aktivitet börjar vi med att definiera en brief tillsammans med våra kunder. När vi arbetar fram våra förslag gör vi det i en iterativ process med våra kunder där vi alltid utgår från minst tre möjliga vägar och idékoncept.

8.

Sociala Medier – SoMe.

Våra SoMe-uppdrag innefattar oftast både organisk SoMe och Paid Social. Vi ser det som ett långsiktigt arbete för att bygga och öka närvaron och engagemanget i sociala kanaler. Vi börjar alltid med att utveckla en strategisk grund och en plan för det kommande året. Därefter arbetar vi kreativt i ett högt tempo för att bygga en frekvent närvaro med hög aktualitet.

9.

Filmproduktion.

När vi producerar reklamfilmer för TV och Online Video utvecklar vi idé och manus och vi regisserar själva. Hur produktionsteamet ser ut beror på vilken film det handlar om. Vi skräddarsyr ett team av kunniga filmhantverkare och ofta är det personer vi har jobbat med tidigare och som vi vet gör ett bra jobb.

10.

Fotografering.

Vi har vår egen fotostudio där vår huvudfotograf Fredrik Göras arbetar. Dessutom har vi ytterligare fotografer för till exempel sociala medier.

11.

Produktionsstudio.

Vi har en egen studio för all slags produktion inom reklam, design, digitalt och Sociala Medier. Det gör att vi kan arbeta effektivt och med en hög ambitionsnivå.